Biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 13, LT-63313, Alytus
Tel. (8 315) 7 66 30, (8 315) 7 66 31
El. paštas darzelis@alytauslinelis.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas 191054425

Informacija apie darbo užmokestį

Alytaus lopšelio-darželio „Linelis“ darbuotojų, einančių vienodas pareigas, vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtasis) darbo užmokestis neatskaičius mokesčių

Pareigybė

Pareigybių (etatų) skaičius  2019 m.

2019 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis      (paskirtasis) darbo užmokestis Eur

Pareigybių (etatų) skaičius  2020 m.

2020 m. IV ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis      (paskirtasis) darbo užmokestis Eur

Ikimokyklinio ugdymo  auklėtojas

14,94

952

16,59

1416

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

3

1133

3

1416

Auklėtojo padėjėjas

11

636

12

749

Virėjas

3

636

3

746

Už pateiktą informaciją atsakinga AMPC buhalterė Danguolė Jankevičienė, tel. 8 608 41582