Biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 13, LT-63313, Alytus
Tel. (8 315) 7 66 30, (8 315) 7 66 31
El. paštas darzelis@alytauslinelis.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas 191054425

Informacija apie darbo užmokestį

Alytaus lopšelio-darželio „Linelis“ darbuotojų, einančių vienodas pareigas, vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtasis) darbo užmokestis neatskaičius mokesčių

Pareigybė

Pareigybių (etatų) skaičius  2021 m.

2021 m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis      (paskirtasis) darbo užmokestis Eur

Pareigybių (etatų) skaičius  2021 m.

2021 m. II ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis      (paskirtasis) darbo užmokestis Eur

Ikimokyklinio ugdymo  auklėtojas

16,59

1407

16,59

1407

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

3

1408

3

1408

Auklėtojo padėjėjas

12

825

12

825

Virėjas

3

818

3

818

Už pateiktą informaciją atsakinga AMPC buhalterė Danguolė Jankevičienė, tel. 8 608 41582