Biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 13, LT-63313, Alytus
Tel. (8 315) 7 66 30, (8 315) 7 66 31
El. paštas darzelis@alytauslinelis.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas 191054425

Informacija apie darbo užmokestį

Alytaus lopšelio-darželio „Linelis“ darbuotojų, einančių vienodas pareigas, vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtasis) darbo užmokestis neatskaičius mokesčių

Pareigybė

Pareigybių (etatų) skaičius  2021 m. III ketv.

2021 m. III ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis      (paskirtasis) darbo užmokestis Eur

Pareigybių (etatų) skaičius 2021 m. IV ketv.

2021 m. IV ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis      (paskirtasis) darbo užmokestis Eur

Ikimokyklinio ugdymo  mokytojas

16,59

1407

16,59

1410

Priešmokyklinio ugdymo mokytojas

3

1408

3

1420

Auklėtojo padėjėjas

12

825

12

825

Virėjas

3

818

3

818

Už pateiktą informaciją atsakinga AMPC buhalterė Danguolė Jankevičienė, tel. 8 608 41582