Biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 13, LT-63313, Alytus
Tel. (8 315) 7 66 30, (8 315) 7 66 31
El. paštas darzelis@alytauslinelis.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas 191054425

Informacija apie darbo užmokestį

Alytaus lopšelio-darželio „Linelis“ darbuotojų vidutinis darbo užmokestis

Pareigybė

Pareigybių (etatų) skaičius  2018 m.

Pareigybių (etatų) skaičius  2019 m.

2018 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis      (paskirtasis) darbo užmokestis Eur

2019 m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis      (paskirtasis) darbo užmokestis Eur

Ikimokyklinio ugdymo  auklėtojas

14,94

14,94

947,42* 960,43

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

3

3

960,20* 1059,05

Auklėtojo padėjėjas

11

11

542,67* 636,64

Virėjas

3

3

542,67* 636,64

*- indeksuotas iš 1,289

Už pateiktą informaciją atsakinga AMPC buhalterė Danguolė Jankevičienė, tel. 8 608 41582