Biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 13, LT-63313, Alytus
Tel. (8 315) 7 66 30, (8 315) 7 66 31
El. paštas darzelis@alytauslinelis.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas 191054425

Informacija apie darbo užmokestį

Alytaus lopšelio-darželio „Linelis“ darbuotojų vidutinis darbo užmokestis

Pareigybė

Pareigybių (etatų) skaičius  2018 m.

Pareigybių (etatų) skaičius  2019 m.

2018 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis      (paskirtasis) darbo užmokestis Eur

2019 m. III ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis      (paskirtasis) darbo užmokestis Eur

Ikimokyklinio ugdymo  auklėtojas

14,94

14,94

947,42* 952,00

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

3

3

960,20* 1133,44

Auklėtojo padėjėjas

11

11

542,67* 636,64

Virėjas

3

3

542,67* 636,64

*- indeksuotas iš 1,289

Už pateiktą informaciją atsakinga AMPC buhalterė Danguolė Jankevičienė, tel. 8 608 41582