Biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 13, LT-63313, Alytus
Tel. (8 315) 7 66 30, (8 315) 7 66 31
El. paštas darzelis@alytauslinelis.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas 191054425

Darbuotojai

Lopšelyje-darželyje dirba 46 darbuotojai: 25 pedagogai ir 21 aptarnaujančio personalo darbuotojas.

PEDAGOGAI

 Visi pedagogai turi aukštąjį arba aukštesnįjį pedagoginį išsilavinimą ir įgiję kvalifikacines kategorijas.
 
Eilės Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1    
2 Diana Kirkliauskienė direktorės pavaduotoja ugdymui
3 Laima Labutytė meninio ugdymo mokytoja
4 Ineta Sipavičienė logopedė
5 Marytė Bražinskienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja
6 Janina Brindzaitė ikimokyklinio ugdymo mokytoja
7 Sandra Balkuvienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja
8 Jolita Benevičiūtė priešmokyklinio ugdymo mokytoja
9 Virginija Gervelienė priešmokyklinio ugdymo mokytoja
10 Edita Kvedaravičienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja
11 Asta Zavodskovienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja
12 Lina Markauskienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja
13 Galina Ribačiauskienė priešmokyklinio ugdymo mokytoja
14 Evelina Kazlauskienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja
15 Odeta Bertulienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja
16 Valentina Ivoškienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja
17 Marytė Peleckienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja
18 Gitana Platūkytė Vilkauskienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja
19 Rasa Barštienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja
20 Edita Bilienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja
21 Rima Sujetienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja
22 Diana Vaikšnorienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja
23 Gintarė Franckevičienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja
24 Ginvilė Simanavičienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja
25 Tomas Gurskis Specialusis pedagogas
 
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „LINELIS“ MOKYTOJO, DIRBANČIO PAGAL IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ, PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
 
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „LINELIS“ MOKYTOJO, DIRBANČIO PAGAL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ, PAREIGINIS APRAŠAS
 
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „LINELIS“ LOGOPEDO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
 
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „LINELIS“ MENINIO UGDYMO PEDAGOGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
 
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „LINELIS“ SPECIALIOJO PEDAGOGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS  
 

APTARNAUJANTIS PERSONALAS

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1 Birutė Palevičienė ūkio priežiūros ir pirkimų specialistė
2 Renata Slavinskienė maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros specialistė
3 Danguolė Palažijūtė raštinės administratorė
4 Gintarė Banienė  mokytojo padėjėja
5 Margarita Dragūnienė  mokytojo padėjėja
6 Ramunė Sliesaravičienė  mokytojo padėjėja
7 Vilma Klusavičienė  mokytojo padėjėja
8 Vilma Bagackaitė  mokytojo padėjėja
9 Aušra Vaitulevičienė  mokytojo padėjėja
10 Rima Chaleckienė  mokytojo padėjėja
11 Loreta Baležentienė  mokytojo padėjėja
12 Nijolė Krasinskienė  mokytojo padėjėja
13 Idalija Bubnienė  mokytojo padėjėja
14 Asta Žilionienė  mokytojo padėjėja
15 Lina Jančiauskienė valytoja
16 Jūra Liubamirskienė virėja
17 Zita Gudukienė virėja
18 Vilma Skripkienė virėja
19 Jonas Simanavičius einamojo remonto darbininkas
20 Laimutė Aleksonienė kiemsargė
21 Rima Rinkevičienė mokytojo padėjėja (SUP)
22 Nijolė Nedzinskienė  mokytojo padėjėja (SUP)
 

MOKYTOJO PADĖJĖJOS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS   

parsisiųsti .pdf formatu.

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „LINELIS“  MOKYTOJO PADĖJĖJO (SUP) PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

MAITINIMO ORGANIZAVIMO IR HIGIENOS SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

parsisiųsti .pdf formatu

RAŠTINĖS ADMINISTRATORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

parsisiųsti .pdf formatu

VIRĖJOS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS  

parsisiųsti .pdf formatu

VALYTOJOS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS   

parsisiųsti .pdf formatu

KIEMSARGĖS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

parsisiųsti .pdf formatu

EINAMO REMONTO DARBININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

parsisiųsti .pdf