Biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 13, LT-63313, Alytus
Tel. (8 315) 7 66 30, (8 315) 7 66 31
El. paštas darzelis@alytauslinelis.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas 191054425

Darbuotojai

Lopšelyje-darželyje dirba 44 darbuotojai: 23 pedagogai ir 21 aptarnaujančio personalo darbuotojas.

PEDAGOGAI

 Visi pedagogai turi aukštąjį arba aukštesnįjį pedagoginį išsilavinimą ir įgiję kvalifikacines kategorijas.
 
Eilės Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1 Stasė Kasparavičienė direktorė
2 Diana Kirkliauskienė direktorės pavaduotoja ugdymui
3 Laima Labutytė meninio ugdymo pedagogė
4 Ineta Sipavičienė logopedė
5 Marytė Bražinskienė priešmokyklinio ugdymo auklėtoja
6 Janina Brindzaitė ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
7 Sandra Balkuvienė ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
8 Jolita Benevičiūtė priešmokyklinio ugdymo auklėtoja
9 Virginija Gervelienė ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
10 Edita Kvedaravičienė ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
11 Asta Zavodskovienė ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
12 Lina Markauskienė priešmokyklinio ugdymo auklėtoja
13 Galina Ribačiauskienė ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
14 Evelina Kazlauskienė ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
15 Jurgita Miškinienė ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
16 Agnė Parulienė ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
17 Marytė Peleckienė priešmokyklinio ugdymo auklėtoja
18 Romutė Pigagienė ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
19 Rasa Barštienė ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
20 Edita Bilienė ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
21 Nijolė Baranauskienė ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
22 Diana Vaikšnorienė ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
23 Vidutė Vilimaitė ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
24 Ginvilė Simanavičienė ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
 
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „LINELIS“ IKIMOKYKLINĖS GRUPĖS AUKLĖTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
 
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „LINELIS“ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGO PAREIGINIS APRAŠAS
 
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „LINELIS“ LOGOPEDO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
 
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „LINELIS“ MENINIO UGDYMO PEDAGOGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
 
 

APTARNAUJANTIS PERSONALAS

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1 Birutė Palevičienė direktoriaus pavaduotoja ūkiui
2 Vitalė Pukelevičienė maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros specialistė
3 Danguolė Palažijūtė raštvedė-archyvarė
4 Gintarė Banienė auklėtojos padėjėja
5 Margarita Dragūnienė auklėtojos padėjėja
6 Ona Kaminskienė auklėtojos padėjėja
7 Vilma Klusavičienė auklėtojos padėjėja
8 Vilma Bagackaitė auklėtojos padėjėja
9 Irena Markauskienė auklėtojos padėjėja
10 Aušra Vaitulevičienė auklėtojos padėjėja/budėtoja
11 Rima Chaleckienė auklėtojos padėjėja
12 Loreta Baležentienė auklėtojos padėjėja
13 Nijolė Krasinskienė auklėtojos padėjėja
14 Idalija Bubnienė auklėtojos padėjėja
15 Laimutė Aleksonienė kiemsargė
16 Lina Jančiauskienė valytoja
17 Jūra Liubamirskienė virėja
18 Dalė Pilevičienė virėja
19 Vilma Skripkienė virėja
20 Petras Jankevičius einamojo remonto darbininkas
21 Algis Zubrickas einamojo remonto darbininkas
 

AUKLĖTOJOS PADĖJĖJOS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS   

parsisiųsti .pdf formatu.

MAITINIMO ORGANIZAVIMO IR HIGIENOS SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

parsisiųsti .pdf formatu

RAŠTVEDŽIO-ARCHYVARO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

parsisiųsti .pdf formatu

VIRĖJOS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS  

parsisiųsti .pdf formatu

VALYTOJOS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS   

parsisiųsti .pdf formatu

KIEMSARGĖS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

parsisiųsti .pdf formatu

EINAMO REMONTO DARBININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

parsisiųsti .pdf formatu

BUDĖTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 parsisiųsti .pdf formatu