Biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 13, LT-63313, Alytus
Tel. (8 315) 7 66 30, (8 315) 7 66 31
El. paštas darzelis@alytauslinelis.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas 191054425

Darbuotojai

Lopšelyje-darželyje dirba 47 darbuotojai: 25 pedagogai ir 22 aptarnaujančio personalo darbuotojas.

PEDAGOGAI

 Visi pedagogai turi aukštąjį arba aukštesnįjį pedagoginį išsilavinimą ir įgiję kvalifikacines kategorijas.
 
Eilės Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1 Stasė Kasparavičienė direktorė
2 Diana Kirkliauskienė direktorės pavaduotoja ugdymui
3 Laima Labutytė meninio ugdymo mokytoja
4 Ineta Sipavičienė logopedė
5 Marytė Bražinskienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja
6 Janina Brindzaitė ikimokyklinio ugdymo mokytoja
7 Sandra Balkuvienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja
8 Jolita Benevičiūtė priešmokyklinio ugdymo mokytoja
9 Virginija Gervelienė priešmokyklinio ugdymo mokytoja
10 Edita Kvedaravičienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja
11 Asta Zavodskovienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja
12 Lina Markauskienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja
13 Galina Ribačiauskienė priešmokyklinio ugdymo mokytoja
14 Evelina Kazlauskienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja
15 Odeta Bertulienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja
16 Valentina Ivoškienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja
17 Marytė Peleckienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja
18 Romutė Pigagienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja
19 Rasa Barštienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja
20 Edita Bilienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja
21 Rima Sujetienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja
22 Diana Vaikšnorienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja
23 Vidutė Vilimaitė ikimokyklinio ugdymo mokytoja
24 Ginvilė Simanavičienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja
25 Gintarė Franckevičienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „LINELIS“ MOKYTOJO, DIRBANČIO PAGAL IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ, PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
 
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „LINELIS“ MOKYTOJO, DIRBANČIO PAGAL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ, PAREIGINIS APRAŠAS
 
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „LINELIS“ LOGOPEDO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
 
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „LINELIS“ MENINIO UGDYMO PEDAGOGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
 
 

APTARNAUJANTIS PERSONALAS

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1 Birutė Palevičienė direktoriaus pavaduotoja ūkiui
2 Renata Slavinskienė maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros specialistė
3 Danguolė Palažijūtė raštvedė-archyvarė
4 Gintarė Banienė  mokytojo padėjėja
5 Margarita Dragūnienė  mokytojo padėjėja
6 Ona Kaminskienė  mokytojo padėjėja
7 Vilma Klusavičienė  mokytojo padėjėja
8 Vilma Bagackaitė  mokytojo padėjėja
9 Irena Markauskienė  mokytojo padėjėja
10 Aušra Vaitulevičienė  mokytojo padėjėja/budėtoja
11 Rima Chaleckienė  mokytojopadėjėja
12 Loreta Baležentienė  mokytojo padėjėja
13 Nijolė Krasinskienė  mokytojo padėjėja
14 Idalija Bubnienė  mokytojo padėjėja
15 Asta Žilionienė  mokytojo padėjėja
16 Lina Jančiauskienė valytoja
17 Jūra Liubamirskienė virėja
18 Zita Gudukienė virėja
19 Vilma Skripkienė virėja
20 Jonas Simanavičius einamojo remonto darbininkas
21 Laimutė Aleksonienė kiemsargė
22 Rima Rinkevičienė mokytojo padėjėja (SUP)
 

MOKYTOJO PADĖJĖJOS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS   

parsisiųsti .pdf formatu.

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „LINELIS“  MOKYTOJO PADĖJĖJO (SUP) PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

MAITINIMO ORGANIZAVIMO IR HIGIENOS SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

parsisiųsti .pdf formatu

RAŠTVEDŽIO-ARCHYVARO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

parsisiųsti .pdf formatu

VIRĖJOS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS  

parsisiųsti .pdf formatu

VALYTOJOS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS   

parsisiųsti .pdf formatu

KIEMSARGĖS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

parsisiųsti .pdf formatu

EINAMO REMONTO DARBININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

parsisiųsti .pdf

BUDĖTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 parsisiųsti .pdf formatu