Biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 13, LT-63313, Alytus
Tel. (8 315) 7 66 30, (8 315) 7 66 31
El. paštas darzelis@alytauslinelis.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas 191054425

Vidaus teisės aktai

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „LINELIS“ NUOSTATAI
 
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „LINELIS“ DARBO TVARKOS TAISYKLĖS
 
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „LINELIS“ ETIKOS NORMOS

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „LINELIS“ NAUDOJIMOSI PATALPOMIS TVARKOS APRAŠAS

parsisiųsti Adobe .PDF formatu

 
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „LINELIS“ MOKINIŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR  PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, APRŪPINIMO MOKYMO PRIEMONĖMIS TVARKOS APRAŠAS
 
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „LINELIS“ VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS
 
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „LINELIS“ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠAS
parsisiųsti Adobe .PDF formatu

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „LINELIS“ PATALPŲ NUOMOS TVARKOS APRAŠAS
parsisiųsti Adobe .PDF formatu

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „LINELIS“  SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS
parsisiųsti Adobe .PDF formatu

ALYTAUS LOPŠELIO – DARŽELIO “LINELIS” VAIKŲ  DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS 

parsisiųsti Adobe.PDF formatu

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO ALYTAUS LOPŠELYJE-DARŽELYJE „LINELIS“ TAISYKLĖS

parsisiųsti Adobe.PDF formatu 

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „LINELIS“  INFORMACINIŲ IR KOMUNIKACINIŲ TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMO BEI DARBUOTOJŲ STEBĖSENOS IR KONTROLĖS DARBO VIETOJE TVARKA

parsisiųsti Adobe.PRF formatu