Biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 13, LT-63313, Alytus
Tel. (8 315) 7 66 30, (8 315) 7 66 31
El. paštas darzelis@alytauslinelis.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas 191054425

Vidaus teisės aktai

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „LINELIS“ NUOSTATAI
 
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „LINELIS“ DARBO TVARKOS TAISYKLĖS
 
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „LINELIS“ ETIKOS NORMOS

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO “LINELIS” PEDAGOGINĖS VEIKLOS STEBĖSENOS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

parsisiųsti Adobe.PDF formatu

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „LINELIS“ NAUDOJIMOSI PATALPOMIS TVARKOS APRAŠAS

parsisiųsti Adobe .PDF formatu  

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „LINELIS“ FINANSŲ KONTROLĖS TAISYKLĖS
 
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „LINELIS“ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO  TVARKOS APRAŠAS
 
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „LINELIS“ DARBUOTOJŲ METINIO VEIKLOS VERTINIMO POKALBIO TVARKOS APRAŠAS
 
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „LINELIS“ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS
parsisiųsti Adobe.PDF formatu
 
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „LINELIS“ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO VAIKŲ PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS
 
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „LINELIS“ VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO APRAŠAS
 
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „LINELIS“ MOKINIŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR  PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, APRŪPINIMO MOKYMO PRIEMONĖMIS TVARKOS APRAŠAS
 
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „LINELIS“ VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS
 
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „LINELIS“ SVEIKATOS IR ASMENS HIGIENOS PRIEŽIŪROS  ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS
parsisiųsti Adobe.PDF formatu
 
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „LINELIS“ PATEISINIMO DĖL LIGOS TVARKA
 
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „LINELIS“ DARBO VASARĄ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS
 
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „LINELIS“ PATALPŲ NUOMOS TVARKOS APRAŠAS

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO “LINELIS” VAIKŲ EKSKURSIJŲ, IŠVYKŲ, KELIONIŲ IR ŽYGIŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS
parsisiųsti Adobe .PDF formatu

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO “LINELIS” VAIKŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ/RŪPINTOJŲ) INFORMAVIMO IR ŠVIETIMO TVARKOS APRAŠAS

parsisiųsti Adobe.PDF formatu

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „LINELIS“  SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

parsisiųsti Adobe .PDF formatu

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO “LINELIS” KRIZIŲ VALDYMO TVARKOS APRAŠAS

parsisiųsti Adobe.PDF formatu

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „LINELIS“ DOKUMENTŲ VALDYMO TVARKOS APRAŠAS

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO “LINELIS” INVENTORIZACIJOS TVARKOS APRAŠAS

parsisiųsti Adobe.PDF formatu

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „LINELIS“ ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO DUOMENŲ PAGRINDU TVARKOS APRAŠAS