Biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 13, LT-63313, Alytus
Tel. (8 315) 7 66 30, (8 315) 7 66 31
El. paštas darzelis@alytauslinelis.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas 191054425

Vizija, misija

VIZIJA

 
Moderni, atvira naujovėms ir kaitai ugdymo įstaiga, teikianti kokybišką, vaikų poreikius atitinkantį ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą. Kompetentingi, nuolat tobulėjantys darbuotojai, gebantys priimti naujus iššūkius, pasinaudoti atsivėrusiomis naujomis galimybėmis ir efektyviai, kūrybingai dirbti.
 
 
MISIJA
 
Bendradarbiaujant su šeima padėti vaikui tenkinti prigimtinius poreikius, ugdyti individualius gebėjimus bei puoselėti visas vaiko galias, lemiančias harmoningos asmenybės vystymosi ir socializacijos sėkmę; ugdyti aktyvų, savimi ir savo gebėjimais pasitikintį vaiką, sudaryti prielaidas tolimesniam sėkmingam mokymui(-si) mokykloje. Kiekvienam vaikui garantuoti laimingą vaikystę – turiningą, džiugių emocijų gyvenimą ,,čia ir dabar".
 
 
VERTYBĖS
 
Pagarba vaikui, šeimai, tautinėms tradicijoms.
Atvirumas pokyčiams, mokymosi visą gyvenimą nuostata ir noras tobulėti.