Biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 13, LT-63313, Alytus
Tel. (8 315) 7 66 30, (8 315) 7 66 31
El. paštas darzelis@alytauslinelis.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas 191054425

Vizija, misija

VIZIJA

Moderni, saugi, besimokanti, tobulėjanti ir besikeičianti, atvira naujovėms ir kaitai  kokybišką ugdymą teikianti ir tautos kultūrą puoselėjanti ikimokyklinio ugdymo įstaiga.

 
MISIJA
Atsižvelgiant į pažangiausias mokslo, visuomenės raidos tendencijas teikti kokybišką, vaikų poreikius atitinkantį ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą; ugdyti aktyvų, kūrybingą, savimi ir savo gebėjimais pasitikintį, stiprią motyvaciją turintį vaiką, sudaryti sąlygas sveikos gyvensenos ir etninių vertybių plėtojimui, siekti darnaus bendradarbiavimo su šeima, sudaryti prielaidas tolimesniam sėkmingam mokymui(-si) lopšelyje-darželyje.
 
 
VERTYBĖS

Pagarba vaikui, šeimai, gyvybei, gamtai, tautinėms tradicijoms.

Vaikų sveikatos saugojimas ir stiprinimas.

Bendruomeniškumas, partnerystė, pilietiškumas.

Kūrybiškumas, išradingumas ir iniciatyvumas.

Atvirumas pokyčiams, mokymosi visą gyvenimą nuostata.

Ugdymo kokybės gerinimas ir ugdymo aplinkos modernizavimas.