Biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 13, LT-63313, Alytus
Tel. (8 315) 7 66 30, (8 315) 7 66 31
El. paštas darzelis@alytauslinelis.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas 191054425

Vaikų priėmimas į įstaigą

Laisvų vietų skaičius Alytaus lopšelyje-darželyje “Linelis” 2024-05-01:

Lopšelio gr. (2021-2022 m. gimimo) 0
Darželio gr. (2020 m. gimimo) 15
Darželio gr. (2019 m. gimimo) 0
Darželio gr. (2018 m. gimimo) 1
Priešmokyklinė gr. (2017 m. gimimo) 2

 

VAIKŲ PRIĖMIMO Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS LOPŠELIUS-DARŽELIUS IR MOKYKLAS-DARŽELIUS TVARKOS APRAŠAS (Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 16 d. sprendimas Nr. T-80)

Prašymo dėl priėmimo į ikimokyklinio ugdymo grupę pavyzdys

Prašymo dėl priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupę pavyzdys

Draudžiama priimti sergančius ar turinčius užkrečiamųjų ligų požymių (karščiuoja, skundžiasi skausmu, viduriuoja, vemia, kosti, čiaudi ir t.t.) vaikus, taip pat turinčius utėlių ir glindų.

Vaikus į lopšelį-darželį atvesti ir pasiimti į namus gali tik tėvai (globėjai), kiti suaugę asmenys, pilnamečiai broliai ar seserys, turintys raštišką tėvų (globėjų) leidimą/prašymą.

Atiduoti vaikus nepilnamečiams, nepažįstamiems ar neblaiviems asmenims griežtai draudžiama.

 
 
GRUPIŲ KOMPLEKTAVIMAS, VAIKŲ SKAIČIUS
 
 
Įstaigoje veikia 11 grupių: 3 – lopšelio, 6 – darželio ir 2 – priešmokyklinės.

2023-2024 m. m. grupių komplektavimas, vaikų skaičius, spec. poreikių vaikai (2023 m. rugsėjo 1 d. duomenimis)

Vaikų skaičius pagal projektą

Lopšelio grupių skaičius

Vaikų skaičius lopšelio grupėse

Iš viso  vaikų lopšelio grupėse

Darželio grupių skaičius

Vaikų skaičius darželio

grupėse

Iš viso vaikų darželio grupėse

Priešmokyklinių ugdymo grupių skaičius ir  vaikų skaičius

Bendras ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų skaičius

Iš jų spec. poreikių vaikų skaičius

205

3

15, 15, 15

45

6

12, 13, 20, 17, 18, 19

99

2 gr. 38 mokinių

182

71