Biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 13, LT-63313, Alytus
Tel. (8 315) 7 66 30, (8 315) 7 66 31
El. paštas darzelis@alytauslinelis.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas 191054425

Komisijos, tarybos

DARBO TARYBA 
 
Pirmininkė  –  Edita Kvedaravičienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė
Nariai:
 • Evelina Kazlauskienė – vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Gintarė Banienė  –  mokytojo padėjėja.
 
 
VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Pirmininkė – Diana Kirkliauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Nariai:

 •  Edita Bilienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;
 •  Vilma Sinkevičienė, Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro sveikatos priežiūros specialistė;
 •  Asta Zavodskovienė,  ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 •  Marytė Peleckienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;
 •  Odeta Bertulienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja.

Sekretorė – Ineta Sipavičienė, logopedė metodininkė.

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO “LINELIS” VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO “LINELIS” ŠVIETIMO PAGALBOS VAIKUI TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ ATESTACIJOS KOMISIJA

Pirmininkas– Alytaus lopšelio-darželio “Linelis” direktorius.
Nariai:

 • Janina Brindzaitė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;
 • Virginija Gervelienė,  ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;
 • Marytė Peleckienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;
 • Ginvilė Simanavičienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja;
 • Odeta Bertulienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja;
 • Laima Kairienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė.
 
LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBA 
 
Pirmininkė – Diana Kirkliauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Nariai:
 • Janina Brindzaitė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Diana Vaikšnorienė,  ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Birutė Palevičienė, direktoriaus pavaduotoja ūkiui;
 • Renata Slavinskienė, maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros specialistė;
 • Gintarė Banienė, mokytojo padėjėja;
 • Povilas Šklėrius, tėvų atstovas;
 • Tautvydas Žemaitis, tėvų atstovas;
 • Eglė Puzinienė, tėvų atstovė.

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO “LINELIS” TARYBOS NUOSTATAI 

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO “LINELIS” TARYBOS DARBO REGLAMENTAS

 

MOKYTOJŲ TARYBA 

Mokytojų tarybos pirmininkas – Alytaus lopšelio-darželio “Linelis” direktorius.

Nariai:

Eilės Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1 Diana Kirkliauskienė direktorės pavaduotoja ugdymui
2 Laima Labutytė meninio ugdymo pedagogė
3 Ineta Sipavičienė logopedė
4 Marytė Bražinskienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja
5 Janina Brindzaitė ikimokyklinio ugdymo mokytoja
6 Sandra Balkuvienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja
7 Jolita Benevičiūtė priešmokyklinio ugdymo mokytoja
8 Virginija Gervelienė priešmokyklinio ugdymo mokytoja
9 Edita Kvedaravičienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja
10 Asta Zavodskovienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja
11 Lina Markauskienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja
12 Galina Ribačiauskienė priešmokyklinio ugdymo mokytoja
13 Evelina Kazlauskienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja
14 Ginvilė Simanavičienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja
15 Odeta Bertulienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja
16 Marytė Peleckienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja
17 Gintarė Franckevičienė  ikimokyklinio ugdymo mokytoja
18 Rasa Barštienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja
19 Edita Bilienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja
20 Rima Sujetienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja
21 Diana Vaikšnorienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja
22 Gitana Platūkytė-Vilkauskienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja
23 Valentina Ivoškienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 

 

  ETIKOS KOMISIJA

 Pirmininkė – Janina Brindzaitė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė.
 Nariai: 
                    Jolita Benevičiūtė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
                    Laima Labutytė, meninio ugdymo mokytoja metodininkė;
                    Marytė Peleckienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;                                  
                    Virginija Gervelienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė.

 
 
GALIMO SMURTO IR PRIEKABIAVIMO DARBE ATVEJŲ NAGRINĖJIMO KOMISIJA
 
Pirmininkė – Janina Brindzaitė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė.
Pirmininkės pavaduotoja – Evelina Kazlauskienė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja.
Sekretorė – Laima Labutytė, meninio ugdymo mokytoja metodininkė.
Nariai:
 • Marytė Peleckienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė,
 • Virginija Gervelienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;
 • Aušra Vaitulevičienė, mokytojo padėjėja.
 
 
VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO GRUPĖ
 
Pirmininkė – Diana Kirkliauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Nariai:
 • Laima Labutytė, meninio ugdymo mokytoja metodininkė,
 • Edita Bilienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė,
 •  Ineta Sipavičienė, logopedė metodininkė,
 • Virginija Gervelienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;
 • Lina Markauskienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja.
 
MATERIALINIŲ VERTYBIŲ INVENTORIZAVIMO KOMISIJA
 
Pirmininkė – Ineta Sipavičienė, logopedė metodininkė.
Nariai:
 • Danguolė Palažijūtė, raštvedė-archyvarė;
 • Renata Slavinskienė, maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros specialistė;
 • Asta Zavodskovienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Jūra Liubamirskienė, virėja.

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO “LINELIS” INVENTORIZACIJOS TVARKOS APRAŠAS