Biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 13, LT-63313, Alytus
Tel. (8 315) 7 66 30, (8 315) 7 66 31
El. paštas darzelis@alytauslinelis.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas 191054425

Komisijos, tarybos

DARBO TARYBA 
 
Pirmininkė  –  Jurgita Miškinienė – ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė
Nariai:
 • Edita Kvedaravičienė –  ikimokyklinio ugdymo auklėtoja;
 • Aušra Vaitulevičienė  –  auklėtojos padėjėja.
 
 
VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Pirmininkė – Ineta Sipavičienė, logopedė metodininkė.
Nariai:

 •  Edita Bilienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja;
 •  Indrė Jasionienė, Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro sveikatos priežiūros specialistė;
 •  Sandra Balkuvienė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja;
 •  Marytė Peleckienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė;
 •  Jurgita Miškinienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė.

Sekretorė – Diana Kirkliauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO “LINELIS” VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO “LINELIS” VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS 2019-2020 MOKSLO METŲ VEIKLOS PLANAS

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO “LINELIS” ŠVIETIMO PAGALBOS VAIKUI TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ ATESTACIJOS KOMISIJA

Pirmininkė – Stasė Kasparavičienė, direktorė.
Nariai:

 • Nijolė Baranauskienė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja;
 • Janina Brindzaitė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė;
 • Virginija Gervelienė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja;
 • Jurgita Miškinienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė;
 • Marytė Peleckienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė.
 
LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBA 
 
Pirmininkė – Diana Kirkliauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Nariai:
 • Janina Brindzaitė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja;
 • Nijolė Baranauskienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja;
 • Birutė Palevičienė, direktoriaus pavaduotoja ūkiui;
 • Vitalė Pukelevičienė, maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros specialistė;
 • Gintarė Banienė, auklėtojo padėjėja;
 • Eglė Puzinienė, tėvų atstovas;
 • Evelina Gavėnaitė, tėvų atstovas;
 • Tautvydas Žemaitis, tėvų atstovas.

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO “LINELIS” TARYBOS NUOSTATAI 

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO “LINELIS” TARYBOS DARBO REGLAMENTAS

 

MOKYTOJŲ TARYBA 

Mokytojų tarybos pirmininkė – Stasė Kasparavičienė, direktorė.

Nariai:

Eilės Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1 Diana Kirkliauskienė direktorės pavaduotoja ugdymui
2 Laima Labutytė meninio ugdymo pedagogė
3 Ineta Sipavičienė logopedė
4 Marytė Bražinskienė priešmokyklinio ugdymo auklėtoja
5 Janina Brindzaitė ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
6 Sandra Balkuvienė ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
7 Jolita Benevičiūtė priešmokyklinio ugdymo auklėtoja
8 Virginija Gervelienė ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
9 Edita Kvedaravičienė ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
10 Asta Zavodskovienė priešmokyklinio ugdymo auklėtoja
11 Lina Markauskienė ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
12 Galina Ribačiauskienė ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
13 Evelina Kazlauskienė ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
14 Jurgita Miškinienė ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
15 Agnė Parulienė ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
16 Marytė Peleckienė ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
17 Romutė Pigagienė ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
18 Rasa Barštienė ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
19 Edita Bilienė ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
20 Nijolė Baranauskienė ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
21 Diana Vaikšnorienė ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
22 Vidutė Vilimaitė priešmokyklinio ugdymo auklėtoja
 

 

  ETIKOS KOMISIJA

 Pirmininkė – Janina Brindzaitė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja.
 Nariai: 
                    Jolita Benevičiūtė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja;
                    Laima Labutytė, meninio ugdymo pedagogė;
                    Marytė Peleckienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė;                                  
                    Virginija Gervelienė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja.

 
 
VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO GRUPĖ
 
Pirmininkė – Diana Kirkliauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Nariai:
 • Laima Labutytė, meninio ugdymo pedagogė,
 • Jurgita Miškinienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja,
 • Edita Bilienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja,
 • Sandra Balkuvienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja,
 • Virginija Gervelienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja.
 
MATERIALINIŲ VERTYBIŲ INVENTORIZAVIMO KOMISIJA
 
Pirmininkė – Ineta Sipavičienė, logopedė metodininkė.
Nariai:
 • Danguolė Palažijūtė, raštvedė-archyvarė;
 • Vitalė Pukelevičienė, maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros specialistė;
 • Asta Zavodskovienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja;
 • Jūra Liubamirskienė, virėja.

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO “LINELIS” INVENTORIZACIJOS TVARKOS APRAŠAS