Biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 13, LT-63313, Alytus
Tel. (8 315) 7 66 30, (8 315) 7 66 31
El. paštas darzelis@alytauslinelis.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas 191054425

Komisijos, tarybos

DARBO TARYBA 
 
Pirmininkė  –  Edita Kvedaravičienė – ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė
Nariai:
 •  
 • Aušra Vaitulevičienė  –  auklėtojos padėjėja.
 
 
VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Pirmininkė – Diana Kirkliauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Nariai:

 •  Edita Bilienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja;
 •  Indrė Jasionienė, Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro sveikatos priežiūros specialistė;
 •  Asta Zavodskovienė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja;
 •  Marytė Peleckienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė;
 •  Odeta Bertulienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė.

Sekretorė – Ineta Sipavičienė, logopedė metodininkė.

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO “LINELIS” VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO “LINELIS” VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS 2020-2021 MOKSLO METŲ VEIKLOS PLANAS

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO “LINELIS” ŠVIETIMO PAGALBOS VAIKUI TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ ATESTACIJOS KOMISIJA

Pirmininkė – Stasė Kasparavičienė, direktorė.
Nariai:

 • Janina Brindzaitė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė;
 • Virginija Gervelienė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja;
 • Marytė Peleckienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė.
 
LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBA 
 
Pirmininkė – Diana Kirkliauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Nariai:
 • Janina Brindzaitė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja;
 • Birutė Palevičienė, direktoriaus pavaduotoja ūkiui;
 • Vilma Sinkevičienė, maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros specialistė;
 • Gintarė Banienė, auklėtojo padėjėja;
 • Evelina Gavėnaitė, tėvų atstovas;
 • Tautvydas Žemaitis, tėvų atstovas.

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO “LINELIS” TARYBOS NUOSTATAI 

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO “LINELIS” TARYBOS DARBO REGLAMENTAS

 

MOKYTOJŲ TARYBA 

Mokytojų tarybos pirmininkė – Stasė Kasparavičienė, direktorė.

Nariai:

Eilės Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1 Diana Kirkliauskienė direktorės pavaduotoja ugdymui
2 Laima Labutytė meninio ugdymo pedagogė
3 Ineta Sipavičienė logopedė
4 Marytė Bražinskienė ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
5 Janina Brindzaitė ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
6 Sandra Balkuvienė ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
7 Jolita Benevičiūtė priešmokyklinio ugdymo auklėtoja
8 Virginija Gervelienė priešmokyklinio ugdymo auklėtoja
9 Edita Kvedaravičienė ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
10 Asta Zavodskovienė ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
11 Lina Markauskienė ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
12 Galina Ribačiauskienė priešmokyklinio ugdymo auklėtoja
13 Evelina Kazlauskienė ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
14 Ginvilė Simanavičienė ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
15 Odeta Bertulienė ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
16 Marytė Peleckienė ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
17 Romutė Pigagienė ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
18 Rasa Barštienė ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
19 Edita Bilienė ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
20 Leokadija Pavilonienė ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
21 Diana Vaikšnorienė ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
22 Vidutė Vilimaitė ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
23 Valentina Ivoškienė ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
     
 

 

  ETIKOS KOMISIJA

 Pirmininkė – Janina Brindzaitė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja.
 Nariai: 
                    Jolita Benevičiūtė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja;
                    Laima Labutytė, meninio ugdymo pedagogė;
                    Marytė Peleckienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė;                                  
                    Virginija Gervelienė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja.

 
 
VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO GRUPĖ
 
Pirmininkė – Diana Kirkliauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Nariai:
 • Laima Labutytė, meninio ugdymo pedagogė,
 • Edita Bilienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja,
 •  Ineta Sipavičienė, logopedė metodininkė,
 • Virginija Gervelienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja.
 
MATERIALINIŲ VERTYBIŲ INVENTORIZAVIMO KOMISIJA
 
Pirmininkė – Ineta Sipavičienė, logopedė metodininkė.
Nariai:
 • Danguolė Palažijūtė, raštvedė-archyvarė;
 • Vilma Simanavičienė, maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros specialistė;
 • Asta Zavodskovienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja;
 • Jūra Liubamirskienė, virėja.

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO “LINELIS” INVENTORIZACIJOS TVARKOS APRAŠAS