Biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 13, LT-63313, Alytus
Tel. (8 315) 7 66 30, (8 315) 7 66 31
El. paštas darzelis@alytauslinelis.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas 191054425

Vaiko dienos ritmas

 
Vaikų priėmimas, žaidimai,  rytinė mankšta ……………………………………………………  7.00 – 8.15
           Pasiruošimas pusryčiams, pusryčiai ……………………………………………………  8.15 – 9.00
                                         “Ryto ratas”:………………………………………………………….  9.00 – 9.15
                                          Ugdomoji veikla:…………………………………………………….  9.00 – 10.00
 • visos grupės veikla (ritualai, pokalbiai, žaidimai, grožinės literatūros skaitymas, kūno kultūra, muzikos val. ir kt.);
 • veikla erdvėse ( individuali ir mažomis grupelėmis).
Pasiruošimas priešpiečiams, priešpiečiai ……………………………………………………….. 10.00 – 10.15
               Pasiruošimas pasivaikščiojimui,
               pasivaikščiojimas ir veikla lauke ………………………………………………………. 10.15 – 12.00
 • stebėjimai, tyrinėjimai, laboratorija;
 • pasivaikščiojimai, ekskursijos;
 • judrūs žaidimai, žaidimai – estafetės,
 • sportiniai pratimai ir žaidimai;
 • pagrindinių judesių tobulinimo pratimai;
 • savarankiška vaikų veikla.
Grįžimas iš pasivaikščiojimo, pasiruošimas pietums, pietūs …………………………………… 12.00 – 13.00
                                                Pasiruošimas poilsiui, poilsis …………………………………… 13.00 – 15.00
                                                Kėlimasis, ruoša, žaidimai………………………………………. 15.00 – 15.30
                                                Ugdomoji veikla: …………………………………………………  15.30 – 16.00
 • individualus darbas veiklos erdvėse;
 • papildomojo ugdymo būrelių veikla;
 • pramogos ir kt.
            Pasiruošimas vakarienei, vakarienė……………………………………………………… 16.00 – 16.30
Veikla grupėje, lauke, skirstymasis į namus ……………………………………………………… 16.30 – 17.30
 
 
Grupės gyvenimo ritmą formuoja:
 • aktyvios vaikų veiklos ir poilsio kaita (sudaromos sąlygos aktyviai vaikų veiklai ir poilsiui, atsižvelgiant į vaikų amžių ir individualias savybes; išlaikoma pusiausvyra tarp aktyvios ir ramios veiklos, tarp veiklos grupėje ir lauke);
 • deramas savaimingos ir organizuotos, siūlomos ir laisvai pasirenkamos veiklos santykis. Pakankamai laiko skiriama individualiai, grupelių ir visos grupės veiklai;
 • fizinę, psichinę, socialinę vaikų raidą skatinančios veiklos darna (lavinančios kūną, žadinančios emocijas, jausmus, lavinančios valią, skatinančios socializaciją, ugdančios protą);
 • veiklos derinimas: padedančios įgyti žinių, išmokti įvairių veiklos būdų, skatinančios perimti vertybines nuostatas;
 • tinkamas kasdienybės ir švenčių ritmas.
 
    Kiekvienam vaikui stengiamės sudaryti sąlygas gyventi pagal jo individualų ritmą, jei jis nepažeidžia grupės interesų arba padedame prisitaikyti prie grupės gyvenimo ritmo mažiausiomis fizinių ir psichinių jėgų pastangomis.