Biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 13, LT-63313, Alytus
Tel. (8 315) 7 66 30, (8 315) 7 66 31
El. paštas darzelis@alytauslinelis.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas 191054425

Ugdymo programos

Vaikų ugdymas organizuojamas vykdant šias programas:

1. Lopšelio-darželio „Linelis“ ikimokyklinio ugdymo programa

parsisiųsti Adobe . PDF formatu

2. Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa.

 parsisiųsti Adobe . PDF formatu

3. Tarptautinė programa „Zipio draugai” (2 grupės).

    parsisiųsti Adobe . PDF formatu

 

Integruojamos programos:

  „Etninės kultūros ugdymo programa“                                                                                                                                   parsisiųsti Adobe.PDF formatu

 „Ikimokyklinio amžiaus vaikų saugios gyvensenos įgūdžių ugdymo programa“

Sveikatos stiprinimo programa „Augu sveikas ir žvalus“                                                                                                 parsisiųsti Adobe.PDF formatu

 „Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa“                                                   parsisiųsti Adobe.PDF formatu

 ir kitos (pedagogų pasirinktos) programos