Biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 13, LT-63313, Alytus
Tel. (8 315) 7 66 30, (8 315) 7 66 31
El. paštas darzelis@alytauslinelis.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas 191054425

Ugdymo programos

Vaikų ugdymas organizuojamas vykdant šias programas:

1. Lopšelio-darželio „Linelis“ ikimokyklinio ugdymo programa

parsisiųsti Adobe . PDF formatu

2. Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa.

 parsisiųsti Adobe . PDF formatu

3. Tarptautinė ankstyvosios prevencijos  programa „Zipio draugai” (2 grupės).

    parsisiųsti Adobe . PDF formatu

 

Integruojamos programos:

 „Etninės kultūros ugdymo programa“

„Ikimokyklinio amžiaus vaikų saugios gyvensenos įgūdžių ugdymo programa“.

„Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa“;                                                   parsisiųsti Adobe.PDF formatu

„Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programa“ ir kitos (pedagogų pasirinktos) programos.