Biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 13, LT-63313, Alytus
Tel. (8 315) 7 66 30, (8 315) 7 66 31
El. paštas darzelis@alytauslinelis.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas 191054425

Vaikų maitinimas

Lopšelyje-darželyje vaikai maitinami 4 kartus per dieną.
 
    Vaikų maitinimas organizuojamas vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 Lietuvos higienos norma HN-75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“.
    Sveikatos priežiūros specialistė sudaro valgiaraščius, atsižvelgdama į rekomenduojamas paros maisto medžiagų ir energijos normas, atitinkančias higienos normos reikalavimus. Perspektyviniai valgiaraščiai derinami su Alytaus visuomenės sveikatos centru.
 
    Nuo 2004 m. lopšelis-darželis dalyvauja paramos programoje „Pienas vaikams“, kuri parengta siekiant pagerinti vaikų mitybą, skatinti pieno produktų vartojimą.
    Gautos lėšos už dalyvavimą paramos programoje „Pienas vaikams“ panaudojamos vaikų mitybos gerinimui.
 
    Nuo 2012 m. įsijungėme į Europos Sąjungos ir nacionalinio biudžeto lėšomis remiamą  programą „Vaisių vartojimo skatinimas mokykloje“.
    Įgyvendinant šią programą formuojamas supratimas apie vaisių ir daržovių vartojimo teigiamą poveikį žmogaus sveikatai, ugdomi sveiko maitinimosi įpročiai.
 

ALYTAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „LINELIS“ VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

parsisiųsti Adobe .PDF formatu

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,LINELIS“ VAIKŲ MAITINIMO VALGIARAŠČIAI

parsisiųsti Adobe .PDF formatu