Biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 13, LT-63313, Alytus
Tel. (8 315) 7 66 30, (8 315) 7 66 31
El. paštas darzelis@alytauslinelis.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas 191054425

Tradicijos ir šventės

 Lopšelis-darželis įkurtas daugiau nei prieš 30 metų. Didelė dalis darbuotojų, jų tarpe ir vadovai, darbuojasi čia nuo darželio veiklos pradžios – 1979 metų. Per tiek laiko susiklostė savitos bendruomenės tradicijos, šilti, draugiški bendruomenės narių santykiai, susiformavo vertybinės nuostatos, atsakingas požiūris į darbą.
    Darželis turi savo himną, vėliavą, o kiekviena grupė – savo simbolinius ženklus su vaikiškais grupių pavadinimais, savas grupių „taisykles“, kurios kuriamos kartu su vaikais.
    Svarbų dėmesį lopšelyje-darželyje skiriame tautinių tradicijų, dvasinės kultūros vertybių puoselėjimui. Švenčiamos tradicinės lietuvių liaudies šventės: Kalėdos, Trys Karaliai, Užgavėnės, Velykos, Motinos, Tėvo dienos (Šeimos diena) bei kiti renginiai, į kuriuos kviečiami ugdytinių šeimos nariai. Ugdoma pagarba tėvams, savo kultūriniam identitetui, kalbai, žmogui, gamtai, kultūrinėms vertybėms. Graži ir mėgiama yra  tradicinė „Lino“ šventė.
    Organizuojame įvairias kalendorines šventes įvairiais metų laikais: rudenį – derliaus, duonutės, grybų ir kitas šventes, adventines vakarones; pavasarį – paukščių sugrįžimo (pvz.,vieversio, pempės, gandro), Žemės dieną ir kt. šventes; gamtosaugines ir gerumo akcijas įvairiais metų laikais.
    Minime valstybines šventes: Vasario 16-ąją – Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, Sausio 13-ąją – Laisvės gynėjų dieną ir kt.
    Planuojame įvairius kūrybinės raiškos renginius: parodėles, įvairias menų (pvz., „Kaziuko“ šventę ir mugę), kalbos, pažinimo, tyrinėjimų, atradimų savaites; sveikatos dienas, sporto šventes, pramogas, į kurias dažnai pasikviečiame svečių (žinomus kultūros, meno žmones). Rengiami profesionalių meno kolektyvų pasirodymai (spektakliai, koncertai ir kt.). Dažnas svečias darželyje – vaikų poetė Zita Gaižauskaitė.
    Pagal susiklosčiusias kiekvienos grupės tradicijas, priklausomai nuo vaikų, auklėtojų bei tėvų susitarimo, švenčiame vaikučių gimtadienius (vardadienius). Būsimus pirmokėlius į mokyklą palydime, surengdami atsisveikinimo su darželiu šventę.
    Visos bendruomenės dėmesio centre yra vaikas. Svarbiausia, kad kiekvienam vaikui čia būtų gera, jauku, saugu, kad jis jaustųsi laimingas gyvendamas „čia ir dabar“. Todėl siekiame sveiko, prasmingo, kupino džiugių įspūdžių, šiltų emocijų vaikų gyvenimo. Vertinami vaikų sumanymai, idėjos, ugdomas savimi pasitikintis, savo vertę žinantis, gebantis su kitais bendrauti, kitus gerbti, savarankiškas, veiklus, kūrybingas žmogus. Vaikučiai pasirodo įvairiuose darželio renginiuose, dalyvauja miesto šventėse, „Dainų dainelės“ konkursuose, taip pat parodose ne tik savo darželio, bet ir miesto bei respublikinėse. Turime ir apdovanojimų.
    Manome, kad vaiko ugdymo sėkmę lemia tik tarpusavio pasitikėjimu grindžiamas darželio ir šeimos bendradarbiavimas, todėl stengiamės glaudžiai bendradarbiauti su ugdytinių tėvais.
    Svarbų dėmesį skiriame bendradarbiavimui su socialiniais partneriais. Palaikome ryšius su „Gera pradžia“ projekte dalyvaujančiais Alytaus ir kitų miestų lopšeliais-darželiais (Alytaus lopšeliu-darželiu „Nykštukas”, Kauno lopšeliu-darželiu „Aušrinė“ ir prie jo esančiu Vaikystės pedagogikos centru, su Ugdymo inovacijų centru. Nuolat palaikome ryšius su Alytaus rajono švietimo ir pedagoginės psichologinės pagalbos centru, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriumi; Vaiko teisių skyriumi; Alytaus visuomenės sveikatos centru ir kitomis institucijomis. Siekdami vaikų ugdymo tęstinumo, bendradarbiaujame su Alytaus „Drevinuko“ darželio-mokyklos, „Sakalėlio“ pradinės ir Vidzgirio pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytojais.