Biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 13, LT-63313, Alytus
Tel. (8 315) 7 66 30, (8 315) 7 66 31
El. paštas darzelis@alytauslinelis.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas 191054425

Projektas „Mano trispalvė“

Vasario 14 – 18 dienomis lopšelyje – darželyje „Linelis“ vyko trumpalaikis projektas „Mano trispalvė“, skirtas Lietuvos nepriklausomybės dienai paminėti.

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos Virginija Gervelienė ir Jolita Benevičiūtė

Magiškoji STEAM laboratorija lopšelyje-darželyje

               Tyrinėjimas ir eksperimentavimas žadina įgimtą ikimokyklinio amžiaus vaikų norą ir smalsumą tirti aplinką, kelia jiems naujus iššūkius. STEAM ugdymas skatina vaiką išsiaiškinti, kaip kurti naujus dalykus ar perkurti jau esamus, ieškoti netradicinių veikimo būdų, mąstyti individualiai ir inovatyviai. STEAM idėjų taikymas leidžia vaikui pamatyti pasaulį kaip nesibaigiančių galimybių šaltinį. Aktyviai veikdami vaikai suvokia realius pasaulio ryšius, mokosi, kaip kas veikia, nes nėra vieno teisingo atsakymo, yra tik bandymų keliu rastas sprendimas. STEAM veikla yra interaktyvi ir pagrįsta tyrinėjimais, ji teikia besimokantiems vaikams daug kartų didesnes galimybes aktyviai įsitraukti. STEAM idėjos integruojamos kasdienėje vaikų ugdomojoje veikloje. Žaisdami jie išbando, tiria, atranda naujus dalykus.

               Todėl š.m. sausio 10 – 14 dienomis lopšelio-darželio „Gandriukų“ ir ,,Giliukų“ vaikučiai kartu su savo mokytoja,  pritaikant STEAM metodą, gamino sniegą iš namuose randamų produktų –krakmolo, aliejaus.  Kūrybiškai ir aktyviai panaudojant turimas priemones, trumpomis savo veiklų akimirkomis, vaikai įgyvendino STEAM idėjas kasdienėje ugdymo(si) praktikoje.

              Parengė Asta Zavodskovienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Svarbi informacija tėveliams/globėjams. Programa tėvams „ Neįtikėtini metai“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Higienos instinuto direktoriaus įsakymas

Kviečiame Alytaus miesto savivaldybės tėvelius dalyvauti programoje „Neįtikėtini metai” (The Incredible Years®)! Programa yra skirta tėvams/įtėviams/globėjams, auginantiems 3–6 metų amžiaus vaikus. Programa įgyvendinama daugiau nei 20 pasaulio šalių, moksliniais tyrimais įrodytas ilgalaikis jos efektyvumas. Programa padeda tėvams: 

  • išmokti pažinti savo ir vaiko jausmus,
  • geriau suprasti vaiko elgesį ir elgesio sunkumų priežastis,
  • įsigilinti ir taikyti veiksmingus vaiko netinkamo elgesio valdymo būdus,
  • išmokti efektyviai nustatyti ribas, taisykles ir sėkmingai naudoti paskatinimų sistemą,
  • išmokti, kaip ugdyti vaiko savireguliacijos įgūdžius ir kaip padėti vaikui kurti pozityvius santykius su kitais,
  • tobulinant tėvystės įgūdžius, labiau pasitikėti savimi,
  • stiprinti ryšį su vaiku, mėgautis kartu praleistu laiku,
  • suteikti pagalbą savo vaikui ir padėti jam jaustis geriau.

Daugiau apie Programą galima paskaityti čia: 

https://neitiketini-metai.lt/tevams-apie-programa/ 

Registruotis į tėvų grupes galima čia: 

https://neitiketini-metai.lt/savivaldybes-dalyvaujancios-projekte/alytaus-savivaldybe/

Savivaldybėje planuojama kontaktinė* grupė

Tėvų grupės vadovių kontaktai: 

Jurgita Čečėtienė, tel. 8 659 04262 

Justa Ryženinė, tel. 8 659 04094 

  * Kontaktiniuose tėvų grupiniuose susitikimuose dalyvauti gali tik asmenys, kurie atitinka  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr.152 3.1.2.4.1 arba 3.1.2.4.2 reikalavimus, tai yra: 

  • pilnai pasiskiepiję viena iš COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinų; 

arba  

  • persirgę COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu, o nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 210 dienų (bet ne anksčiau, nei asmeniui baigėsi paskirtos izoliacijos terminas); 

Įvadinio pokalbio metu dalyviai privalo pateikti dokumentą, įrodantį aukščiau išvardintus reikalavimus. 

 

Tolerancijos dienai

Lapkričio 15 – 19 dienomis lopšelyje-darželyje vyko renginiai, skirti paminėti tolerancijos dieną. Grupėse auklėtojos su ugdytiniais kalbėjosi apie toleranciją, pagarbą, draugystę. Įstaigos  logopedė su priešmokyklinių grupių ugdytiniais statė spalvingus tolerancijos miestus, kuriuose gyvena gražūs žodžiai, kartu su vaikai žiūrėjo filmukus apie toleranciją ir juos aptarė.

Informaciją parengė Laima Labutytė, meninio ugdymo pedagogė ir Ineta Sipavičienė, logopedė

Projektas „Linas rengia ir maitina“

Šių metų gegužės – spalio mėnesiais lopšelyje-darželyje „Linelis“ buvo vykdomas ilgalaikis projektas „Linas rengia ir maitina“, į kurį įsijungė ir Alytaus miesto bei rajono savivaldybių ikimokyklinio ugdymo įstaigos. Projektas vyko trimis etapais.  I etapas „Lino kelias“– linų sėjimas, auginimas, rovimas ir darbų fiksavimas nuotraukose, kurios sudėtos į elektroninį albumą. II etapas – „Baltas lino gyvenimas“ – pedagogų, ugdytinių ir jų tėvelių kūrybinių darbelių paroda Alytaus J. Kunčino viešosios bibliotekos vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje. III etapas  „Po lino žiedu“ – filmuoti meniniai pasirodymai, kurie sujungti į vieną bendrą video filmuką. Projekto metu vaikai daug sužinojo apie linus, jų auginimą, kuo jie naudingi žmogui, ką galima iš jų pagaminti, pagerbė liną eilėmis, dainomis ir šokiais, o sukurtos edukacinės priemonės pasitarnaus vaikų etnografiniam ugdymui. Nuoširdžiai dėkojame projekte dalyvavusioms Alytaus miesto bei rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenėms.

Informaciją parengė Laima Labutytė, meninio ugdymo pedagogė

Video filmukas

Šypsenos kvepia pyragu

      ,,Gardaus ir šilto pyrago gabalėlis visada paskatina norą dalintis, bendrauti, draugauti, šypseną padovanoti, o šis trečiadienis – Pyragų diena – tegul įkvepia visus pasidalinti keliais pyrago gabalėliais su kaimynu ar savaitgalį aplankyti seniai matytus draugus… Gardžių įkvėpimų!“
      Tokiais žodžiais mūsų lopšelyje-darželyje lapkričio 3 dieną pradėjome Pyragų dienos –  trečiadienio – kitokiadienio paminėjimą. Visų grupių vaikučiai, padedami kūrybingų ir originalių idėjų nestokojančių auklėtojų, kūrė savo pyragų receptus, juos „minkė“ „kepė“, puošė.  Vėliau kiekvienoje grupėje,, jaunieji kepėjai“ šoko, dainavo, pristatė pyragų receptus. O kokių tik jų nebuvo – ir su saulės spindulėliais, ir su lietaus lašiukais, ir su gerumo trupinėliais, ir su skardaus juoko gaidele! Visas gražiausias akimirkas, lyg sluoksniuoto pyrago gabalėlius, sudėjome į nuotaikingas nuotraukas. Mėgaukitės!

Parengė Asta Zavodskovienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja