Biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 13, LT-63313, Alytus
Tel. (8 315) 7 66 30, (8 315) 7 66 31
El. paštas darzelis@alytauslinelis.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas 191054425

Svečiuose Kalėdų senelė

Artėjant didžiausioms metų šventėms „Pelėdžiukų”, „Gandriukų” bei „Bitučių” grupių vaikučius savo pasakėlėmis pradžiugino atvykusi į svečius Kalėdų senelė. Vaikai ne tik klausėsi pasakų, bet ir patys buvo įtraukti i vaidinimą, papuošti įvairiomis personažų karūnėlėmis. Linksminosi, šoko, žaide žaidimus bei matavosi Kalėdų senelio kepurę. Vaikučiai, atsidėkodami Kalėdų senelei už pasakas, padainavo dainelę ir padeklamavo eilėraštį.

Informaciją parengė ikimokyklinio ugdymo auklėtojos: Virginija Gervelienė, Galina Ribačiauskienė ir Lina Markauskienė

Kūčiukų gaminimo tradicijos atgimsta vaikučių rankelėse

Visi mes žinome, kad Kalėdų labiausiai laukia vaikai. Jie piešia atvirukus, gamina žaisliukus eglutei ir rašo laiškus Kalėdų seneliui. Artėjant šioms Šv. Kalėdom mūsų mažieji darželio „Sakalėlių” ir ” Bitučių“ grupių ugdytiniai, prisiminė Kūčių tradicijas ir kartu su auklėtojomis pirmą kartą gamino kūčiukus. Patys kočiojo tešlą, voliojo juosteles, pjaustė kūčiukus, dėjo į kepimo skardą ir nešė į darželio virtuvę iškepti. Iškeptus kūčiukus vaikai ragavo, džiaugėsi jų geru skoniu, vaišino darželio darbuotojus bei laukė vakare atskubančių tėvelių..

Parengė auklėtojos Edita Kvedaravičienė ir Lina Markauskienė

  

„Paukštelių Kalėdos”

Žemę užklojusios sniego pusnys, vandens telkinius padengęs žėrintis ledas vaikams teikia daug džiaugsmo, tačiau paspaudus šaltukui ir negailestingai siaučiant žvarbiems vėjams ateina sunkūs laikai žiemoti pasilikusiems paukščiams. Žiemą jiems tampa sunku susirasti maisto.

Lopšelio – darželio bendruomenė nutarė nepalikti sparnuočių bėdoje ir lapkričio – gruodžio mėnesius rengė lesyklėlių gaminimo akciją „Gaminu iš antrinių žaliavų“. Kilnus tikslas apjungė visą įstaigos bendruomenę: vaikai kartu su auklėtojomis, tėvais ir seneliais gamino lesyklėles, rinko maisto atsargas: trupinius, grūdus, kruopas, sėklas.

Šios savaitės pabaigoje surengėm gražią iniciatyvą „Paukščiukų kalėdos“. Susirinkusi visa darželio bendruomenė dovanojo paukščiukams lesyklėles. O, kad paukščiukai mus išgirstų ir pamatytų vaikai pašoko ir padainavo. Pasigrožėję vieni kitų darbais, pasklidome po visą darželio teritoriją ir kabinome lesyklėles.

Už globą paukšteliai atlygina su kaupu – leidžia artimiau su jais susipažinti. Vaikai nuolat gali stebėti mažųjų sparnuočių elgesį, kartu su pedagogais išsiaiškinti jų pavadinimus, pavasarį tikime išgirsim dar linksmesnius skardesnius paukštelių balsus.

Parengė auklėtoja Edita Kvedaravičienė

       

       

       

 

Egle eglute, kokia tu graži!

Gražuolė eglutė
Šypsojos linksmai,
Kalėdų šalelėj
Papuošta dailiai!
Vaikučiai ją puošė
Puikiau, vis puikiau,
Eglutė šypsojos
Linksmiau ir linksmiau.
Tada išsitiesė,
Papuošta įstabiai.
Eglutė dėkojo
Vaikučiams už tai.
                             (V.Palčinkaitė)
 
Mūsų darželio ugdytiniai, padėdami auklėtojų, papuošė lauko eglutes savo pačių rankutėmis pagamintais žaisliukais. Norint sukurti ką nors gražaus, nebūtina turėti ypatingų priemonių.  Visi žaisliukai buvo gaminami iš antrinių žaliavų.  Prikelti daiktus antram gyvenimui –  ne tik labai smagi bet ir naudinga patirtis mažiesiems, padedanti formuoti ekologinę kultūrą – vaiko požiūrį į gamtą, siekiant ją saugoti ir globoti.

Parengė auklėtoja Edita Kvedaravičienė

       

  

 

Pažintis su virėjo profesija

Mažieji „Sakaliukų“ bei „Žvirbliukų“ grupių vaikučiai dalyvauja eTwinning Live Tarptautiniame projekte „VERKIA DUONELĖ TINGINIO VALGOMA“.  Mažieji mokosi pažinti duonutės kelią nuo sėklos iki jų pietų stalo taip pat draugauja su vaisiais ir daržovėmis. O šiandien mažieji „virėjai“ ir „kepėjai“ apsilankė lopšelio-darželio virtuvėje. Bendravo su virtuvės darbuotojomis, kurios papasakojo, kaip gaminamas maistas, kurį jie patys valgo. Pamatė, kad dideliuose puoduose verdama sriuba, o ji semiama milžiniškais samčiais. Virtuvės darbuotojos supažindino su daržovėmis, o vaikučiai turėjo įvardinti daržoves ir vaisius.

Parengė ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Edita Kvedaravičienė

Kalėdų belaukiant

Laiko tėkmė nenumaldomai vėl priartina mus prie didžiosios ir gražiausios metų šventės Šv. Kalėdų.  Lopšelio darželio „Linelis“ bendruomenę taip pat aplankė šventinė nuotaika. Pedagogės su savo ugdytiniais ir jų tėveliais prisijungė prie kūrybinio projekto „Kalėdinis žaisliukas – dovanėlė seneliams“. Tai puiki proga mokytis dalintis džiaugsmu, dovanoti, rūpintis kitais.

      

Gruodžio 6 dieną (ketvirtadienį) auklėtojos Marytė Peleckienė ir Jurgita Miškinienė pakvietė „Giliukų“ ir „Obuoliukų“ grupių ugdytinių mamytes prisijungti prie šio projekto.

Konferencijų salėje buvo atidarytos kalėdinių žaisliukų bei atvirukų dirbtuvės. Vaikai su mamytėmis dirbo susikaupę, stengėsi papuošti žaisliukus kuo įvairiau,  gražiau. Kūrybinių dirbtuvių šurmulyje nuotaika buvo puiki, jautėsi bendruomeniškumas, noras dalintis.

                                                       Parengė auklėtojos metodininkės Marytė Peleckienė ir Jurgita Miškinienė.

 

Sunkus duonelės kelias

Mūsų senoliai paliko ateinančioms kartoms vertingą kultūrinį paveldą. Tai mūsų visų šaknys, neišsenkanti , gyva išminties versmė. Tad mes privalome puoselėti  mūsų etnokultūrą bei jos lobius dalinti mūsų ugdytiniams.

Tuo tikslu  „Vyturėlių“ grupės vaikai , jų tėveliai dalyvavo 2-jų savaičių projekte „Sunkus duonelės kelias“ Vaikai  entuziastingai dalyvavo  įvairiose veiklose –mokėsi patarlių, priežodžių, mįslių  apie duonelės kelią. Susipažino  su   audimo raštais,   mokėsi austi.  Lipdė molinius ąsotėlius, dubenėlius (juos puošė lietuvių liaudies ornamentais). Iš sūrios tešlos lipdė duonos kepalėlius.

Projekte noriai dalyvavo ugdytinių tėveliai- Juro mamytė  pristatė duonkubilį, ližę,  drožinėtų verpsčių, Marko mama atnešė javų puokščių,  Emilijos- senovinių audeklų.

Lapkričio 28 d. visą „Vyturėlio“ bendruomenę, vaikučius, tėvus sukvietėme į vakaronę . Šios   grupės vaikai inscenizavo  lietuvių liaudies pasaką  „Kaip vilkas užsimanė duonos išsikepti “.

Vaikai  dainavo  apie ilgą duonelės kelionę- nuo mažo grūdelio iki duonos kepalėlio.  Su tėveliais  žaidė „Pakulinį maišą“, „Graži mūsų šeimynėlė“, „Tupi šarka vidury“.

Šventės  metu iš vaikų lūpų skambėjo patys gražiausi žodžiai skirti duonelei- ji ir šventa, ir amžina, ir didžiausios pagarbos verta. Vaikai neužmiršo padėkoti  ir duonos augintojui- žmogui.

Šventės pabaigoje ir dalyviai, ir svečiai pasivaišino gardžia  duonele.

                                           Vidutė Vilimaitė,  priešmokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja,

                                           Asta Zavodskovienė,  ikimokyklinio ugdymo auklėtoja.

      

      

Tolerancijos diena

 

Lapkričio 16-oji – Tarptautinė Tolerancijos diena. Ją mini daugelis demokratinių valstybių nuo 1995 m. Lopšelio–darželio „Linelis“ bendruomenė aktyviai prisijungė prie Tarptautinės tolerancijos dienos paminėjimo.
   Šių metų pilietinės iniciatyvos idėja – RAKTAS . Jis puikiai tinka atrakinti žmonių mintims, širdžiai, jausmams ir įsileisti į savo minčių ir širdies labirintą šalia esantį kitokį žmogų ne tik savo išvaizda, bet ir kitokių pažiūrų.

  Auklėtojos su ugdytiniais piešė plakatus, gamino lankstinukus tolerancijos tema ir juos dekoravo raktais. Aptardamos su vaikais darbelius , pabrėžė, kad nesvarbu koks raktas, medinis popierinis, metalinis ar muzikinis – svarbiausia, kad jis būtų prasmingai naudojamas ir pasiektų tikslą – IŠ ŠIRDIES Į ŠIRDĮ!

   Tikime, kad šios dienos paminėjimas prisidės prie aktyvesnio tolerancijos skatinimo lopšelyje – darželyje. Kuo anksčiau ugdytiniai supras ir žinos tolerancijos žodžio reikšmę, tuo daugiau tolerancijos bus mūsų įstaigoje, bendruomenėje, visuomenėje.

                                     Informaciją parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Diana Kirkliauskienė

„Spalvota rudens kraitelė“

Atskubėjęs rudenėlis dovanojo daug nuostabių spalvotų akimirkų ir rudens gėrybių – tik spėk viskuo grožėtis ir rinkti kas po kojomis šnara, čeža, krenta, kutena…
Šiais mokslo metais lopšelyje-darželyje „Linelis“ tradicinę Rudenėlio šventę šventėme kitaip, įtraukdami visų grupių vaikučius bei auklėtojas. Savaitės pradžioje darželio erdves papuošėme auklėtojų bei tėvelių su vaikučiais kurtomis rudeninių puokščių kompozicijomis. Taip pat visą savaitę vaikai ruošėsi šventei: spalvino klevo lapus, kartu su meninio ugdymo pedagoge kartojosi daineles bei šokius. Auklėtojos, padedamos mažųjų, gamino šventei skirtą savo grupės atributiką. Ir pagaliau tapus visiems spalvotiems, „spalviukai“ susirinko į salę pasveikinti laukiančio Rudenėlio ir jo draugo Dailininko. Nuotaikinga istorija prasidėjo kuomet Rudenėlis susapnavo sapną, jog kažkur pradingo visos spalvos. Net stebuklingas Dailininko pieštukas buvo be spalvos. Laimė, Dailininko draugai „spalviukai“ buvo šalia. Jie dainavo daineles, šoko, deklamavo eilėraščius apie grybus, daržoves, vaisius ir dovanojo Dailininkui po spalvą. Kai jo dažų paletė buvo užpildyta, visi drauge “nudažė” klevą.
Informaciją parengė ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Edita Kvedaravičienė
  

  

„Rodos, jau girdžiu, kaip sunkiai kalas žodis, daigas, paukštis ir gerumas“

Spalio 2 diena „Obuoliukų“ grupės ugdytiniams buvo netradicinė. Pas juos svečiavosi vyresnieji draugai iš „Giliukų“ grupės.

Vaikai įtvirtino žinias apie spalvas. Darbeliai buvo atliekami netradiciniu būdu. Didieji ir mažieji dažė įvairiomis spalvomis kaštonus, taip pat spalvino ir štampavo klevo bei ąžuolo lapus.

Po darbų vaikai žaidė ir pokštavo.

Informaciją parengė auklėtojos metodininkės Janina Brindzaitė, Jurgita Miškinienė ir Marytė Peleckienė