Biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 13, LT-63313, Alytus
Tel. (8 315) 7 66 30, (8 315) 7 66 31
El. paštas darzelis@alytauslinelis.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas 191054425

BENDRUOMENĖS DĖMESIUI

         Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-37 „Dėl rekomendacijų dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu patvirtinimo“, lopšelyje-darželyje „Linelis“  nuo kovo 30 d.  ikimokyklinį, priešmokyklinį ugdymą vykdysime nuotoliniu būdu.

          Ikimokyklinio ugdymo grupių auklėtojos ir priešmokyklinio ugdymo grupių pedagogės tėveliams/globėjams  elektroniniu būdu pateiks užduotis, atitinkančias vaikų amžių (piešimas, karpymas, raidelių apvedimai, dainelės ir kt.), žaidimų aprašymus, pratybų sąsiuvinius, patarimus, kaip organizuoti vaikų ugdymą namuose. Tėveliai/globėjai, atliktų užduočių nuotraukas prašome atsiųsti savo grupės auklėtojai/mokytojai jos nurodytu adresu.

          Skaitmeninių technologijų administratoriumi lopšelyje-darželyje ,,Linelis“ skiriama Diana Kirkliauskienė, el. p. diana.kirkliauskiene@gmail. com , tel. 8 615 84325. Ji konsultuos mokytojus ir mokinių tėvus/globėjus technologijų naudojimo klausimais.

          Karantino metu lopšelis-darželis yra uždarytas. Darbuotojai dirba nuotoliniu būdu. Su visais auklėtojais/pedagogais galima susisiekti naudojantis elektroniniu dienynu EDUKA, elektroniniu paštu, kontaktiniais grupių telefono numeriais arba kitais susitartais būdais.  Administracijos darbuotojų kontaktai:

Alytaus lopšelio-darželio „Linelis“ direktorė – el. paštas direktore@alytauslinelis.lt, tel. 8 667 42336

Alytaus lopšelio-darželio „Linelis“ raštvedė-archyvarė – el. paštas darzelis@alytauslinelis.lt, tel. 8 667 42335

Alytaus lopšelio-darželio „Linelis“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui – el. paštas diana.kirkliauskiene@gmail.com , tel. 8 615 84325

Alytaus lopšelio-darželio „Linelis“ direktoriaus pavaduotoja ūkiui – el. paštas ukvede.linelis@.gmail.com , tel. 8  667 42334

Alytaus lopšelio-darželio ,,Linelis” maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros specialistė – el. paštas maitinimas@alytauslinelis.lt, tel. 8  667 42219

Nekelkime panikos,  išlikime ramūs, nes ir labai negeri dalykai ateina ir praeina. Būkime sveiki!

 

Atmintinė švietimo bendruomenei dėl koronaviruso čia…

Sprendimas dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių  čia…       

Įsakymas dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. V-366 “Dėl situacijos, susijusios su koronavirusu” pakeitimo čia… 

Dėl karantino režimo priemonių užtikrinimo   čia…

Dėl vaikų priežiūros išimtinais atvejais užtikrinimo karantino metu   čia…

Socialinė akcija “Lieku namuose, nes myliu”   čia…