Biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 13, LT-63313, Alytus
Tel. (8 315) 7 66 30, (8 315) 7 66 31
El. paštas darzelis@alytauslinelis.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas 191054425

Darbuotojai

Lopšelyje-darželyje dirba 44 darbuotojai:

Direktorius – 1

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui – 1

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui – 1

Vyr. buhalteris – 1

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojai – 15

Priešmokyklinio ugdymo pedagogai – 4

Logopedas – 1

Meninio ugdymo pedagogas – 1

Aptarnaujančio personalo darbuotojai – 19

 

 

 

 

 

PEDAGOGAI
 
Įstaigoje dirba 23 pedagogai. Visi pedagogai turi aukštąjį arba aukštesnįjį pedagoginį išsilavinimą ir įgiję kvalifikacines kategorijas.
 
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „LINELIS“ IKIMOKYKLINĖS GRUPĖS AUKLĖTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
 
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „LINELIS“ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGO PAREIGINIS APRAŠAS
 
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „LINELIS“ MENINIO UGDYMO PEDAGOGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
 
 

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Užimamos

pareigos

1

Regina Vitkauskienė

direktorė

2

 

direktorės pavaduotoja ugdymui

3

Nijolė Baranauskienė

ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

4

Jolita Benevičiūtė

priešmokyklinio ugdymo pedagogė

5

Marytė Bražinskienė

ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

6

Janina Brindzaitė

ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

7

Sandra Balkuvienė

ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

8

Ramutė Juodienė

priešmokyklinio ugdymo pedagogė

9

Virginija Gervelienė

priešmokyklinio ugdymo pedagogė

10

Edita Kvedaravičienė

ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

11

Laima Labutytė

meninio ugdymo pedagogė

12

Lina Markauskienė

ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

13

Ona Mickienė

ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

14

Marija Mikulevičienė

ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

15

Jurgita Miškinienė

ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

16

Agnė Motūzaitė

ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

17

Marytė Peleckienė

ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

18

Romutė Pigagienė

ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

19

Danutė Ragelienė

priešmokyklinio ugdymo pedagogė

20

Edita Bilienė

ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

21

Ineta Sipavičienė

logopedė

22

Diana Vaikšnorienė

ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

23

Vidutė Vilimaitė

ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

24

Birutė Palevičienė

direktoriaus pavaduotoja ūkiui

25

Danguolė Jankevičienė

vyr. buhalterė

26

Vilma Bagackaitė

auklėtojos padėjėja

27

Loreta Baležentienė

auklėtojos padėjėja

28

Gintarė Banienė

auklėtojos padėjėja

29

Margarita Dragūnienė

auklėtojos padėjėja

30

Ona Kaminskienė

auklėtojos padėjėja

31

Vilma Klusavičienė

auklėtojos padėjėja

32

Nijolė Krasinskienė

auklėtojos padėjėja

33

Irena Markauskienė

auklėtojos padėjėja

34

Stasė Miškinienė

auklėtojos padėjėja

35

Asta Zavodskovienė

auklėtojos padėjėja

36

Aušra Vaitulevičienė

auklėtojos padėjėja

37

Laimutė Aleksonienė

kiemsargė

38

Lina Jančiauskienė

valytoja

39

Janina Damanskienė

virėja

40

Dalė Pilevičienė

virėja

41

Vilma Skripkienė

virėja

42

Petras Jankevičius

einamojo remonto darbininkas

43

Algis Zubrickas

einamojo remonto darbininkas

44

Algirdas Vitkauskas

budėtojas