Biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 13, LT-63313, Alytus
Tel. (8 315) 7 66 30, (8 315) 7 66 31
El. paštas darzelis@alytauslinelis.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas 191054425

Darbuotojai

Lopšelyje-darželyje dirba 43 darbuotojai:

Direktorius – 1

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui – 1

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui – 1

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojai – 15

Priešmokyklinio ugdymo pedagogai – 4

Logopedas – 1

Meninio ugdymo pedagogas – 1

Aptarnaujančio personalo darbuotojai – 19

 

 

 
PEDAGOGAI
 
Įstaigoje dirba 23 pedagogai. Visi pedagogai turi aukštąjį arba aukštesnįjį pedagoginį išsilavinimą ir įgiję kvalifikacines kategorijas.
 
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „LINELIS“ IKIMOKYKLINĖS GRUPĖS AUKLĖTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
 
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „LINELIS“ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGO PAREIGINIS APRAŠAS
 
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „LINELIS“ MENINIO UGDYMO PEDAGOGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
 
 

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1

Regina Vitkauskienė

direktorius

2

Diana Kirkliauskienė

direktorės pavaduotojas ugdymui

3

Nijolė Baranauskienė

ikimokyklinio ugdymo auklėtojas

4

Jolita Benevičiūtė

priešmokyklinio ugdymo pedagogas

5

Marytė Bražinskienė

ikimokyklinio ugdymo auklėtojas

6

Janina Brindzaitė

ikimokyklinio ugdymo auklėtojas

7

Sandra Balkuvienė

ikimokyklinio ugdymo auklėtojas

8

Ramutė Juodienė

priešmokyklinio ugdymo pedagogas

9

Virginija Gervelienė

priešmokyklinio ugdymo pedagogas

10

Edita Kvedaravičienė

ikimokyklinio ugdymo auklėtojas

11

Laima Labutytė

meninio ugdymo pedagogas

12

Lina Markauskienė

ikimokyklinio ugdymo auklėtojas

13

Galina Ribačiauskienė

ikimokyklinio ugdymo auklėtojas

14

Marija Mikulevičienė

ikimokyklinio ugdymo auklėtojas

15

Jurgita Miškinienė

ikimokyklinio ugdymo auklėtojas

16

Agnė Parulienė

ikimokyklinio ugdymo auklėtojas

17

Marytė Peleckienė

ikimokyklinio ugdymo auklėtojas

18

Romutė Pigagienė

ikimokyklinio ugdymo auklėtojass

19

Rasa Pavilonytė

priešmokyklinio ugdymo pedagogas

20

Edita Bilienė

ikimokyklinio ugdymo auklėtojas

21

Ineta Sipavičienė

logopedas

22

Diana Vaikšnorienė

ikimokyklinio ugdymo auklėtojas

23

Vidutė Vilimaitė

ikimokyklinio ugdymo auklėtojas

24

Birutė Palevičienė

direktoriaus pavaduotojas ūkiui

25

Vilma Bagackaitė

auklėtojos padėjėjas

26

Loreta Baležentienė auklėtojos padėjėjas

27

Gintarė Banienė auklėtojos padėjėjas

28

Margarita Dragūnienė auklėtojos padėjėjas

29

Ona Kaminskienė auklėtojos padėjėjas

30

Vilma Klusavičienė auklėtojos padėjėjas

31

Nijolė Krasinskienė auklėtojos padėjėjas

32

Irena Markauskienė auklėtojos padėjėjas

33

Stasė Miškinienė auklėtojos padėjėjas

34

Asta Zavodskovienė auklėtojos padėjėjas

35

Aušra Vaitulevičienė

auklėtojos padėjėjas

36

Laimutė Aleksonienė kiemsargis

37

Lina Jančiauskienė valytojas

38

Jūra Liubamirskienė virėjas

39

Dalė Pilevičienė virėjas

40

Vilma Skripkienė virėjas

41

Petras Jankevičius einamojo remonto darbininkas

42

Algis Zubrickas einamojo remonto darbininkas

43

Vitalė Pukelevičienė Maitinimo organizavimo ir sveikatos specialisatas