Biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 13, LT-63313, Alytus
Tel. (8 315) 7 66 30, (8 315) 7 66 31
El. paštas darzelis@alytauslinelis.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas 191054425

Ugdymo programos

Vaikų ugdymas organizuojamas vykdant šias programas:

 

1. Lopšelio-darželio „Linelis“ ikimokyklinio ugdymo programa.

2. Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa.

3. Projekto „Gera pradžia“ programa (3 grupės).

4. Tarptautinė ankstyvosios prevencijos  programa „Zipio draugai” (1 grupė).

 

Integruojamos programos:

   „Po tėviškės dangum“ (etninio ugdymo gairės vaikams), pagal kurias parengta darželio „Etninės kultūros ugdymo programa“.

              „Ikimokyklinio amžiaus vaikų saugios gyvensenos įgūdžių ugdymo programa.

              „Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa“;

„Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programa“ ir kitos (pedagogų pasirinktos) programos.