Biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 13, LT-63313, Alytus
Tel. (8 315) 7 66 30, (8 315) 7 66 31
El. paštas darzelis@alytauslinelis.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas 191054425

Informacija apie darbo užmokestį

Alytaus lopšelio-darželio „Linelis“ darbuotojų vidutinis darbo užmokestis

Pareigybė

Pareigybių skaičius

Darbo stažas

(metais)

2016 m. metinis

bruto Eur

2017m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto Eur

Vyresnysis ikimokyklinio ugdymo  auklėtojas

11,94

daugiau kaip 15

658

665

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas metodininkas

3

daugiau kaip 15

718

726

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

3

 

691

699

Auklėtojo padėjėjas

11

380

380

Virėjas

3

380

400